SLIPPA 250 ml,
Szybki Podgląd
Lista Życzeń
Porównaj
Dodaj Do Koszyka

SLIPPA 250 ml,

Dawkowanie - jak stosować adiuwant Slippa?
Dawka preparatu jest uzależniona od dawki cieczy roboczej stosowanej w zabiegu oraz rodzaju stosowanego sprzętu:

Uprawy polowe - stosowanie opryskiwaczami z belką polową.
stosowana dawka cieczy roboczej: 100-400 l/ha
zalecana dawka adiuwantu Slippa: 50-200 ml/ha (0,05%)
Uprawy sadownicze i warzywne oraz uprawy pod osłonami - stosowanie opryskiwaczami sadowniczymi (wentylatorowymi) i specjalistycznymi z dodatkowym nadmuchem powietrza.
stosowana dawka cieczy roboczej: powyżej 400 l/ha
zalecana dawka adiuwantu Slippa: 200 ml/ha

Korzyści stosowania adiuwanta Slippa

bardzo dobre pokrywanie opryskanych powierzchni roślin,
dobre i szybkie rozprzestrzenianie się cieczy roboczej środka ochrony roślin,
ciecz robocza dociera do trudno dostępnych miejsc,
poprawa jakości oraz skuteczności zabiegów ochrony roślin.

4.9 42
SILWET GOLD 5 L,
Szybki Podgląd
Lista Życzeń
Porównaj
Dodaj Do Koszyka

SILWET GOLD 5 L,

Zalety produktu
» Ograniczenie strat cieczy użytkowej spowodowanej spływaniem z powierzchni rośliny oraz znoszeniem cieczy przez wiatr
» Poprawa efektywności działania środków ochrony roślin i nawozów:
- przyspieszanie wnikania do tkanki rośliny
- poprawa skuteczności działania fungicydów i desykantów
- lepsze rozprowadzenie pestycydów doglebowych
- skuteczność przy zredukowane dawce wody
- super pokrycie opryskanej powierzchni – 10x większe w porównaniu do konwencjonalnych adiuwantów
- nie pieni się w odróżnieniu do innych adiuwantów

Zalecenia stosowania
» Rośliny rolnicze
- dawka 0,1 l / ha
- zalecana ilość wody: 200-300 l
» Rośliny sadownicze, warzywnicze, rośliny ozdobne
- stężenie 0,015% (150 ml w 1000 litrach wody)
- zalecana ilość wody: 1000 l

Uwagi dotyczące stosowania
» Silwet Gold należy stosować w cieczy użytkowej o pH 5-8.
» Ciecz użytkową należy wykorzystać w ciągu 24 godzin po przygotowaniu.

4.9 42
REMIX 5 L,
Szybki Podgląd
Lista Życzeń
Porównaj
Dodaj Do Koszyka

REMIX 5 L,

Sporządzanie cieczy:

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Skład: 732 g/l rafinowanego oleju parafinowego w mieszaninie z etoksylowanym alkoholem oraz kwasami tłuszczowymi.

Dawkowanie: 0,2-0,4 l/ha.

4.9 42
PROLONGER 5L,
Szybki Podgląd
Lista Życzeń
Porównaj
Dodaj Do Koszyka

PROLONGER 5L,

Skład
Dipenten wieloskładnikowy: Masa reakcyjna 1-metylo-4-(1-metyloetenylo)-(4R)-
cykloheksanu, 1-metylo-4-(1-metyloetenylo)-(4S)-cykloheksanu, 1-metylo-4-(1-
metyloetylideno)-cykloheksanu, 1-metylo-4-(1-metyloetylo)-1,3-cykloheksadienu i 1-metylo-4-
(1-metyloetylo)-1,4-cykloheksadienu

UWAGA: PROLONGER utrzymuje się na powierzchni rośliny przez około 7-10 dni po zabiegu. Kolejne zabiegi z użyciem adiuwantu PROLONGER zaleca się po upływie 7-10 dni. W przypadku konieczności wykonania zabiegu preparatem systemicznym po upływie czasu krótszego niż 3 dni od ostatniego zabiegu z użyciem adiuwantu PROLONGER, należy zastosować dodatek 200 ml PROLONGERA, który połączy się z poprzednio wytworzoną błoną na powierzchni rośliny. NIE STOSOWAĆ DO ZABIEGÓW PÓŹNIEJ NIŻ 10 DNI PRZED ZBIOREM.
Wstępnie wymieszać PROLONGER w pojemniku z ciepłą wodą, a następnie przelać do opryskiwacza do połowy wypełnionego cieczą roboczą. Uzupełnić opryskiwacz wodą z włączonym mieszadłem.

4.9 42
PROTECTOR 5 L,
Szybki Podgląd
Lista Życzeń
Porównaj
Dodaj Do Koszyka

PROTECTOR 5 L,

Zalecenia stosowania adiuwanta
W przypadku konieczności wykonania zabiegu śridkiem systemicznym po upływie czasu krótszego niż 3 dni od poprzedniego zabiegu, w którym został użyty Protector, koniecznie należy zastosować dodatek 200 ML Protectora, który połączy się z poprzednio wytworzoną woskową powłoką.
Dawkowanie:
preparaty kontaktowe: 300 – 400 ml/ha,
preparaty systemiczne, nawozy dolistne: 200 – 250 ml/ha.
Zabezpieczenie przed fitotoksycznością herbicydów w cebuli: 500 - 600 ml/ha

4.9 42
VAPOR GARD 5 L,
Szybki Podgląd
Lista Życzeń
Porównaj
Dodaj Do Koszyka

VAPOR GARD 5 L,

Skład: di-1-P-menten ( związek z grupy terpenowych polimerów) – 96 %.

Drzewa pestkowe
-zabieg opryskiwania wykonać ok. 3 tygodni przed zbiorem stosując środek w stężeniu 0.75 %- 0,75l na 100l (750 -1000 l wody/ha), tak aby zapewnić dokładne pokrycie owoców cieczą użytkową
Uwaga : Nie wolno stosować środka VAPOR GARD łącznie ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi

Jabłonie - ograniecznie ordzawiania owoców:
Pierwszy zabieg stosować gdy zawiązki mają 4-6 mm. Zabieg powtórzyź po upływie 7-10 dni. W przypadku utrzymujących się deszcze i zimnej pogody, należy wykonać trzeci zabieg po upływie ok. 10-14 dni
Stosować stężenie 0,25%
Należy dokładnie pokryć związki

Rozsada warzyw -zabieg wykonać przed wysadzeniem , opryskać dokładnie rozsadę stosując
stężenie 1 –2 %, w zależności od spodziewanych warunków po wysadzeniu
Ograniczenie wpływu przymrozków w warzywach –zabieg wykonać 24 –48 godzin
przed spodziewanymi przymrozkami w stężeniu 1 –2 %

4.9 42
AGRIGENT AQUA LINK 1 L,
  • Oczekuje na dostawę
Szybki Podgląd
Lista Życzeń
Porównaj
Dodaj Do Koszyka

AGRIGENT AQUA LINK 1 L,

Dawkowanie:
Rekomendowana dawka: 1–2 L/ha
Zalecana ilość wody do zabiegu: 1000-2000 L/ha.
Preparat można stosować poprzez oprysk gleby, nawadnianie kropelkowe lub zraszanie gleby. AQUALINK można stosować łącznie z nawozami rozpuszczalnymi w wodzie przeznaczonymi do fertygacji upraw:
-Pierwszą aplikację preparatu AQUALINK w dawce 2 l/ha należy wykonać przed sadzeniem/siewem lub na początku wegetacji.
-Kolejne aplikacje należy wykonywać w dawce 1-2 l/ha co około 30 dni.
-Możliwe jest stosowanie dawek dzielonych, dopasowanych do planu nawadniania (np. 0,25 l/ha co 7 dni).

4.9 42
FLIPPER 5 L,
  • Oczekuje na dostawę
Szybki Podgląd
Lista Życzeń
Porównaj
Dodaj Do Koszyka

FLIPPER 5 L,

Ogranicza straty cieczy roboczej podczas niekorzystnych warunków pogodowych.
Dzięki zdolnościom rozprzestrzeniania się umożliwia dotarcie cieczy roboczej w miejsca nie opryskane bezpośrednio np. spodnie strony liści, wewnętrzne strony zwiniętych liści, miejsca osłonięte oprzędami itp.

Dawka preparatu Flipper:
Uprawy polowe (opryskiwacze z belką herbicydową): 50-200 ml/ha
Wprawy sadownicze i warzywne, uprawy pod osłonami (opryskiwacze sadownicze i specjalistyczne z dodatkowym nadmuchem powietrza): 150-200 ml/ha

4.9 42
FLIPPER 100 ML,
  • Oczekuje na dostawę
Szybki Podgląd
Lista Życzeń
Porównaj
Dodaj Do Koszyka

FLIPPER 100 ML,

Ogranicza straty cieczy roboczej podczas niekorzystnych warunków pogodowych.
Dzięki zdolnościom rozprzestrzeniania się umożliwia dotarcie cieczy roboczej w miejsca nie opryskane bezpośrednio np. spodnie strony liści, wewnętrzne strony zwiniętych liści, miejsca osłonięte oprzędami itp.

Uprawy polowe - Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 50-200 ml/ha.
Uprawy sadownicze i warzywne, uprawy pod osłonami - Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 150-200 ml/ha.

4.9 42
COPPER GRIP 1 L,
  • Oczekuje na dostawę
Szybki Podgląd
Lista Życzeń
Porównaj
Dodaj Do Koszyka

COPPER GRIP 1 L,

Korzyści:
poprawia działanie grzybobójczych środków ochrony roślin
doskonała kompatybilność z fungicydami kontaktowymi i nawozami mineralnymi opartymi na np. tlenochlorku miedzi
opryskiwana powierzchnia jest lepiej pokryta a zabiegi dolistne bardziej efektywne, nie tworzy piany w opryskiwaczu
produkt oparty na bezpiecznych substancjach
Dawkowanie i zastosowanie:
Uprawy sadownicze, uprawy warzywne.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha
Łącznie z środkami ochrony roślin Copper Grip jest adiuwantem zalecanym do stosowania, jako dodatek do mieszaniny cieczy środków ochrony roślin, a w szczególności fungicydów miedziowych oraz nawozów mineralnych zawierających związki miedzi (dostępny w formie wodnej dyspersji kopolimeru styrenowo-akrylowego).

4.9 42